WODC | 2815 – Verkennend onderzoek naar de sociale en ethische gevolgen van de Blockchain en hoe de overheid zich hiertoe zou kunnenmoeten verhouden

Blockchain kan beschouwd worden als een nieuwe vorm van gedistribueerde informatietechnologie. De Blockchain-technologie kent vele toepassingen. Een daarvan is Bitcoin, een virtuele munt waarmee via Internet wereldwijd betalingen kunnen worden verricht. Hoewel niet duidelijk is of alle veronderstelde toepassingsmogelijkheden van blockchaintechnologie realiteit zullen worden, heeft het meerwaarde als de overheid zich verdiept in blockchaintechnologie en de mogelijke gevolgen daarvan voor wetgeving. In dit onderzoek worden de (mogelijke) ethische en sociale gevolgen van de Blockchain-technologie in kaart gebracht. Ook wordt nagegaan in hoeverre de overheid zelf Blockchain-technologie zou kunnen inzetten in uitvoering, toezicht, handhaving etc., onder welke voorwaarden en wat dit zou betekenen voor wet- en regelgeving. Het onderzoek is toegezegd aan de Eerste Kamer (Eerste Kamerstukken, Vergaderjaar 2016-2017, 33009, verslag schriftelijk overleg vastgesteld 22 december 2016).Onderzoekgegevens

Source: WODC | 2815 – Verkennend onderzoek naar de sociale en ethische gevolgen van de Blockchain en hoe de overheid zich hiertoe zou kunnenmoeten verhouden